Disclaimer

Copyright © 2015 - 2024 StrandlakenWeb.nl Voor alle in deze webshop gepubliceerde teksten en/of beelden geldt copyright. Teksten en/of beelden mogen niet zonder toestemming overgenomen worden. Uit de gepubliceerde teksten en/of beelden kunnen geen rechten worden ontleend. StrandlakenWeb.nl kan nimmer verantwoordelijk worden gehouden voor technische onvolkomenheden en/of gevolgen daarvan.Door gebruik te maken van de aangeboden faciliteiten van StrandlakenWeb.nl zoals bijvoorbeeld de webshop, gaat de gebruiker (lees: klant/consument) akkoord met: De leveringsvoorwaarden;Het gebruik van de geboden faciliteiten zoals bedoeld, zonder daar (opzettelijk) foutief gebruik, danwel misbruik van te maken en zal direct melden wanneer dergelijke zaken zich voordoen. Zie ook: onze leveringsvoorwaarden en privacy statement